Estetik bakış nedir

Estetik bakışı en genel anlamıyla  güzelliğe ilişkin bakış yani güzele olan bakış denilebilir.Estetiğe bakışı  felsefe  ve sanatta olduğu gibi sadece güzeli  aramak sorgulamak olarak algılamamız gerekir.Estetik bakış bizim tüm hayatımızı kuşatan ve her alanı kapsayan geniş bir bakış açısıdır.

Estetik Bakış Tanımları

Estetik bakış bir anlamda  sadece  nasıl yaşayacağımızı değil  nasıl daha güzel yaşayacağımızı  sorgulayan bir uğraş ve çabadır.

Estetik bakış  bize daha farklı dünyalar olabileceğini  daha  anlamlı daha huzurlu  ve daha  farklı yaşanabileceğini anlatan bakıştır.
Estetik bakış daima  güzelin ve daha da güzeli arayan bir bakış açısıdır.

Estetiğin Konusu

Doğada ve  sanatta olan güzelli aramak araştırmak ve sorgulamaktır.
Çağdaş estetikle arasındaki farklar:
  1. Çağdaş estetik denildiğinde  sadece insan eliyle oluşan ,üretilen sanat eserlerinde güzel aklımıza  gelmelidir.
  2. Çağdaş estetik bir değer yargısı olan "güzel"i de kapsar.
Ne zaman olur ki doğadaki güzellik sanata yansır  bu durumda estetiğin kapsamına girer.

Hegel'in sanat alanındaki güzellik tanımı

Hegel  sanat alanındaki güzellik tanımı şöyle tanımlamıştır:Sonlu insan  yaşamına  sığdırılan  sonsuzluktur.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder