Kullanıcı deneyimi ve tasarımının önemi ve deneyim türleri

Kullanıcı deneyimi ve tasarımının önemi

Evet arkadaşlar öncelikle kullanıcı deneyimi kavramı nedir buna açıklık getirelim.
 • Kullanıcı: arayüzle etkileşen kişidir.
 • Arayüz: iki sistemde varlık arasındaki öngörülen ilişki ya da iletişimi sağlamak amacıyla tasarlanmış ve etkileşimin gerçekleştiği noktadır.
 • Kullanılabilirlik: bir ürünün potansiyel kullanıcıların tarafından belirli bir kullanım bağlama işinde amaçlanan kullanım hedeflerine ulaşmak için ne derece Etkin verimli ve tatmin edici bir şekilde kullanılabildiğidir.

Deneyim

Bir kimsenin belli bir sürede veya hayat boyu edindiği bilgiler tamamı olarak ifade edilebilir.
Deneyimi etkileyen faktörler
 • Kullanıcıların geçmiş deneyimleri
 • Öz imajları
 • Kişisel değerleri
 • Eğilimleri
 • Ruh halleri
 • İnançları
Şeklinde sıralanabilir.
Deneyim türlerine Estetik davranışsal yansıtıcı ve duygusal deneyimler olmak üzere 4 başka altında inceleyebiliriz.
Estetik deneyim
Estetik duygularla oluşan algılara dayanmaktadır. Bir ürünün ya da hizmetin ilk fark edilme anı için önemli olan dikkat çekme Yani ilk kritik an olarak adlandırılan .
İçeriksel ve işlevsel olarak bazı vaatlerde bulunarak kullanıcıya ihtiyaç hissettirilmesi sağlanır.
Davranışsal deneyim
Tanrısal vereyim daha çok kullanımda ilgilidir ve ilk kritik anda vaadedilen işlevleri odaklanmaktadır. Tanrısal dönemi kendisinden beklenen özellikler vardır bunları:
 • Fonksiyon yani işlevi
 • Kullanıcıların nasıl  kullanabileceğini  yani anlaşılırlık
 • Ürün ya da hizmetin kullanıldığı anda kullanıcı da nasıl bir his oluşturduğu yani fiziksel his
 • Ve kullanılabilirlik
Davranışsal deneyimde en önemli olan şey kullanım etkinliği ve kullanıcının memnuniyetidir.
Yansıtıcı deneyim
Yansıtıcı deneyimde Önemli olan bizim kendi hakkımızda hissettiklerimiz ve düşündüklerimizdir. Kullanıcılar ürünleri tercih ederken sadece estetik ve işlevsel sebepleri gözönüne almayıp ifade ettikleri anlama da önem vermektedir.
Duygusal deneyim
tasarımda hangi uyaranların kullanıcının hangi duygularını öne çıkaracağına  odaklanılır.